Marta de Wit is op 16 mei 2008 op 52-jarige leeftijd in Arnhem overleden. Met veel inzet en creativiteit heeft Marta vorm gegeven aan haar leven. Met haar kleding bewandelde ze haar eigen weg, deed geen concessies. Marta heeft verschillende prijzen gekregen voor haar kleding. Er verschenen tal van artikelen in internationale, landelijke en regionale bladen en tijdschriften. Voor haar kleding had Marta een vaste kring van bewonderaars en afnemers.
Na 20 jaar kleding maken was ze toe aan een volgende stap. Ze schoof de breimachine aan de kant en alsof het logisch en vanzelfsprekend was stapte zij over op het boekbinden; van het omhulsel van het lichaam naar dat van woord en geest.  En via de techniek van het boekbinden kwam zij daarna tot het ontwerpen van kleine papieren huisjes, als de huls waarbinnen het leven zelf zich afspeelt. Met haar nieuwe product “boek en beeld” vielen inhoud en vorm prachtig samen.
31 mei 2008 verscheen in de Volkskrant een necrologie over Marta de Wit: klik hier.

 
 
 
 

 
Website Ixelink Webdesign Arnhem Ixelink Webdesign
<p>To assist navigation by search engines, links within this sie are listed:</p> <a href="righthome.html">Home</a><br> <a href="leftboektekst1Cvoorjuni08.html">Boek</a><br> <a href="lefthuistekst1.html">Beeld</a><br> <a href="leftmaatkadotekst1.html">Maatkado</a><br> <a href="agendaCV.html">Agenda CV</a><br> <a href="contactvoorjuni08.html">Contact</a><br> <a href="historievoorjuni08.html">Historie</a><br>